Missie en visie M-accent vzw

Visie en missie M-accent vzw

M-accent vzw da's maatwerk voor mens, milieu en mobiliteit in het Meetjesland.

Momenteel doen we dit aan de hand van onze kringloopwinkels en fietsatelier

Mens

Als erkend maatwerkbedrijf en arbeidszorginitiatief bieden we werk en werkervaringskansen aan mensen met een afstand tot de gewone arbeidsmarkt. We weten uit ervaring dat maatwerk vaak een hefboom is voor maatschappelijke (re-)integratie. We creëren een netwerk van winkels in de regio zodat de sociale tewerkstelling en werkervaring dicht bij hen die het nodig hebben kunnen opgezet worden. We bieden kwaliteitsvolle producten aan lage prijzen en bieden kortingen voor de doelgroepen die het echt nodig hebben. De OCMW's zijn onze partners in het detecteren en aangeven van de noden. Tijdelijke werkervaring blijft een belangrijk instrument om dit te realiseren, ook i.f.v. doorstroming naar sociale of reguliere economie.

Milieu

M-accent vzw is erkend als kringloopcentrum. Jaarlijks zamelen we tot twee miljoen kilogram materiaal in, ongeveer 50 % daarvan wordt in onze kringloopwinkels verkocht (lokaal hergebruik), restfracties worden op de meest milieugunstige manier afgevoerd via erkende verwerkers. 
De klanten zijn ons de voorbije 18 jaar, ook na het invoeren van de merknaam Kringwinkel , vrij consequent 'kringloopwinkel' blijven noemen. Sinds oktober 2020 gaan we door het leven als  M-accent vzw dat 5 kringloopwinkels en een fietsatelier heeft in het Meetjesland. Gelukmakers sinds 1999 wordt de baseline van onze kringloopactiviteit. Dit geeft de succesverhalen weer rond tewerkstelling en het geluk op het gezicht van de klant als die zijn herbruikbare spullen kwijt kan, of als die een uniek item op de kop kan tikken.

Mobiliteit

Het fietsproject gaat voor duurzame mobiliteit. De ingezamelde fietsen worden in de  herstelateliers omgetoverd tot technisch veilige tweedehandsfietsen die jaarlijks in onze kringloopwinkels worden verkocht. We werken samen met gemeenten en OCMW 's i.f.v. het onderhoud en beheer van hun fietspark. Tot slot worden (elektrische)fietsen en bakfietsen gebruikt binnen de activiteiten van de organisatie (kleine inzamelingen). Ook particulieren vinden vlot de weg naar het fietsatelier voor herstellingen aan hun stadsfiets.

Meetjesland

Al onze activiteiten ontwikkelen we in het Meetjesland. We vinden er ook onze belangrijkste partners: onze gemeenten, OCMW ‘s, collega's en partners actief in profit en non-profit. Samen werken we aan de ontwikkeling van onze missie. Ook in samenwerking met onze partners tot ver buiten het Meetjesland werken we aan de realisatie van de lokale doelstellingen.
Met de inwoners van het Meetjesland zorgen we voor de ontwikkeling van kringloopactiviteiten.


De toekomst

We erkennen de nood van de snelle verdere ontwikkeling van de circulaire economie en we (h)erkennen de nood aan sociale tewerkstelling als weg uit sociaal isolement en armoede. We zijn er dan ook vast van overtuigd dat een betere wereld lokaal, dus ook hier in het Meetjesland, begint.

In de toekomst willen we met M-accent ook nog andere projecten uitrollen. Waar we nu vooral focussen op hergebruik van producten, willen we in de toekomst ook zoeken naar mogelijkheden om meer hergebruik te realiseren met de materialen uit onze afval- en recyclagestromen. de eerste stappen worden hiervoor gezet. Daarbij is de tewerkstellingsdoelstelling nooit veraf en maatwerk steeds de drijfveer.

Zin in meer M-accent?

Ben je ervan overtuigd dat jouw organisatie, bedrijf, ... mee kan schrijven aan de toekomst van M-accent vzw? We horen het graag via info@m-accent.be of 09 377 77 74.

Aan het woord

Aan het woord

“De diversiteit in mijn team is tegelijkertijd een uitdaging en een zegen. Het is verrijkend om daar elke dag mee aan de slag te gaan. Vast werk is zo belangrijk voor onze mensen. Als je hen dan ziet samenwerken en groeien, geeft dat tonnen energie.”
Krista - Instructeur Sorteerafdeling
“Ik ben blij dat ik na een hele moeilijke periode een kans kreeg in de Kringloopwinkel. Ik doe mijn werk graag en de sfeer onder de collega's is goed. ”
Anja - medewerker sorteerafdeling

Activiteiten

03/06/'23

Opening kringloopwinkel Lovendegem

lees meer

Nieuws

Kom naar onze jobavond

Zin in een job met impact op mens en milieu in het Meetjesland?

Snuif de sfeer op tijdens onze jobevents. Je krijgt er een rondleiding op de werkvloer en kan meteen ook al je vragen kwijt.

Waar & Wanneer?

  • Do 27 april in Lievegem - afgelopen
  • Do 11 mei in Eeklo
  • van 16u tot 19u
meer info

Mobiel recyclagepark in Oostwinkel (Lievegem)

Inwoners van de Lievegemse deelgemeente Oostwinkel kunnen op donderdag 13 april voor kleine spullen terecht in een mobiel recyclagepark. Vorig voorjaar organiseerden afvalverwerker IVM, de gemeente Lievegem en M-accent al een gelijkaardig proefproject in deelgemeente Waarschoot. Dat was toen een succes en daarom heeft de gemeente het initiatief uitgebreid naar Oostwinkel. 

meer info