Missie en visie M-accent vzw

Visie en missie M-accent vzw

M-accent vzw da's maatwerk voor mens, milieu en mobiliteit in het Meetjesland.

Momenteel doen we dit aan de hand van onze kringloopwinkels en fietsatelier

Mens

Als erkend maatwerkbedrijf en arbeidszorginitiatief bieden we werk en werkervaringskansen aan mensen met een afstand tot de gewone arbeidsmarkt. We weten uit ervaring dat maatwerk vaak een hefboom is voor maatschappelijke (re-)integratie. We creëren een netwerk van winkels in de regio zodat de sociale tewerkstelling en werkervaring dicht bij hen die het nodig hebben kunnen opgezet worden. We bieden kwaliteitsvolle producten aan lage prijzen en bieden kortingen voor de doelgroepen die het echt nodig hebben. De OCMW's zijn onze partners in het detecteren en aangeven van de noden. Tijdelijke werkervaring blijft een belangrijk instrument om dit te realiseren, ook i.f.v. doorstroming naar sociale of reguliere economie.

Milieu

M-accent vzw is erkend als kringloopcentrum. Jaarlijks zamelen we tot twee miljoen kilogram materiaal in, ongeveer 50 % daarvan wordt in onze kringloopwinkels verkocht (lokaal hergebruik), restfracties worden op de meest milieugunstige manier afgevoerd via erkende verwerkers. 
De klanten zijn ons de voorbije 18 jaar, ook na het invoeren van de merknaam Kringwinkel , vrij consequent 'kringloopwinkel' blijven noemen. Sinds oktober 2020 gaan we door het leven als  M-accent vzw dat 5 kringloopwinkels en een fietsatelier heeft in het Meetjesland. Gelukmakers sinds 1999 wordt de baseline van onze kringloopactiviteit. Dit geeft de succesverhalen weer rond tewerkstelling en het geluk op het gezicht van de klant als die zijn herbruikbare spullen kwijt kan, of als die een uniek item op de kop kan tikken.

Mobiliteit

Het fietsproject gaat voor duurzame mobiliteit. De ingezamelde fietsen worden in de  herstelateliers omgetoverd tot technisch veilige tweedehandsfietsen die jaarlijks in onze kringloopwinkels worden verkocht. We werken samen met gemeenten en OCMW 's i.f.v. het onderhoud en beheer van hun fietspark. Tot slot worden (elektrische)fietsen en bakfietsen gebruikt binnen de activiteiten van de organisatie (kleine inzamelingen). Ook particulieren vinden vlot de weg naar het fietsatelier voor herstellingen aan hun stadsfiets.

Meetjesland

Al onze activiteiten ontwikkelen we in het Meetjesland. We vinden er ook onze belangrijkste partners: onze gemeenten, OCMW ‘s, collega's en partners actief in profit en non-profit. Samen werken we aan de ontwikkeling van onze missie. Ook in samenwerking met onze partners tot ver buiten het Meetjesland werken we aan de realisatie van de lokale doelstellingen.
Met de inwoners van het Meetjesland zorgen we voor de ontwikkeling van kringloopactiviteiten.


De toekomst

We erkennen de nood van de snelle verdere ontwikkeling van de circulaire economie en we (h)erkennen de nood aan sociale tewerkstelling als weg uit sociaal isolement en armoede. We zijn er dan ook vast van overtuigd dat een betere wereld lokaal, dus ook hier in het Meetjesland, begint.

In de toekomst willen we met M-accent ook nog andere projecten uitrollen. Waar we nu vooral focussen op hergebruik van producten, willen we in de toekomst ook zoeken naar mogelijkheden om meer hergebruik te realiseren met de materialen uit onze afval- en recyclagestromen. de eerste stappen worden hiervoor gezet. Daarbij is de tewerkstellingsdoelstelling nooit veraf en maatwerk steeds de drijfveer.

Zin in meer M-accent?

Ben je ervan overtuigd dat jouw organisatie, bedrijf, ... mee kan schrijven aan de toekomst van M-accent vzw? We horen het graag via info@m-accent.be of 09 377 77 74.

Aan het woord

Aan het woord

“De diversiteit in mijn team is tegelijkertijd een uitdaging en een zegen. Het is verrijkend om daar elke dag mee aan de slag te gaan. Vast werk is zo belangrijk voor onze mensen. Als je hen dan ziet samenwerken en groeien, geeft dat tonnen energie.”
Krista - Instructeur Sorteerafdeling
“Ik ben blij dat ik na een hele moeilijke periode een kans kreeg in de Kringloopwinkel. Ik doe mijn werk graag en de sfeer onder de collega's is goed. ”
Anja - medewerker sorteerafdeling

Activiteiten

14/03/'24

Late Night Shopping in Kringloopwinkel Maldegem

lees meer

02/03/'24

Paasactie - Vind je vrolijke vondsten

lees meer

Nieuws

Gratis textielophaling in jouw buurt

Heb je kleding, linnengoed of ander textiel dat je niet meer nodig hebt? Maak ruimte in je kast en draag bij aan een duurzamere wereld door je items een tweede leven te geven! We maken het makkelijker dan ooit met onze GRATIS ophaaldienst.

Check hier de data voor de ophalingen in jouw buurt!

meer info

Actiekalender 2024 - er valt veel te beleven in onze Kringloopwinkels!

Ook in 2024 hebben we heel wat voor jou in petto.  Benieuwd?  Kijk dan alvast even naar onze kalender en ontdek alle acties en thema's in één van onze Kringloopwinkels.

Klik verder en ontdek onze kalender door te klikken op de pdf.  

meer info